Kategorier
Mine sider
Hedrum Ravei 110, 3270 Larvik
33 99 35 50 / Butikk og Kundeservice
HjemNettbutikkTilbehør stein og betongHey’di Trollkraft 2.5kg sprengmørtel ekspanderende masse

Hey’di Trollkraft 2.5kg sprengmørtel ekspanderende masse

kr 278,00

Hey’di Trollkraft er en spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk – opptil 9000 tonn/m2 som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell og betong. Hey’di Trollkraft utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk.

Hey’di Trollkraft benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner. 

Tomt på lager

Legg i favoritter Legg til for å sammenligne
Hey’di Trollkraft 2.5kg sprengmørtel ekspanderende masse

Beskrivelse

NB! Riktig utblandet vil Hey’di Trollkraft alltid gi beskrevet sprengvirkning. Oppnås ikke ønsket resultat skyldes dette at bruksanvisningen ikke er fulgt.

Forbruk pr. løpemeter hull (ca.)

ø 25 mm: 0,85 – 0,9 kg
ø 30 mm: 1,25 – 1,5 kg
ø 40 mm: 2,20 – 2,25 kg

Bruksmåte

Temperatur
Temperaturen i objektet som skal fjernes, skal ligge mellom 0 og +20 °C. Temperaturen i hullene må ikke overskride + 20 °C. Høyere temperatur kan forårsake kraftig utblåsing av masse. Unngå å bruke Hey’di Trollkraft i perioder med sterk varme og solbestråling. Kan arbeidet ikke utsettes, kjøl ned hullene med kaldt vann. Vannet fjernes før massen helles i.

Utblanding
Hey’di Trollkraft blandes med kaldt vann – hell først vannet i blandekaret. NB! Vannets temperatur må aldri overstige +15 °C. Bruk mellom 24 % og 28 % vann, altså mellom 6 og 7 dl til en 2 1/2 kilos pakning, og mellom 1,2 og 1,4 liter til en 5 kilos. Ikke bland mer enn 5 kilo pr. gang. Bland med drill og blandevisp til massen blir jevn og lettflytende, blandingstid 2 minutter. Massen virker tørr når man begynner å blande, IKKE TILSETT MER VANN – massen blir lettflytende etterhvert som man rører. Utblandet masse skal benyttes straks.

Bruksmåte
Hell den lettflytende mørtel ned i hullene ved hjelp av trakt, eller direkte fra blandekaret. Hullene skal alltid fylles helt. Dekk til hullene mot regn og solbestråling, det siste for å hindre utblåsing p.g.a. varmeutvikling. Dersom det er vann i borehullene kan man dytte ned en tynn polyetylenslange med lik diameter, og deretter fylle denne med Hey’di Trollkraft. Husk å slå en knute i enden av slangen. En annen metode er å bruke en stiv slange, f.eks. en grov haveslange og fylle hullene fra bunnen, slik at vannet i borehullet fortrenges etterhvert som hullet fylles. Gammel betong er ofte så tørr at vannet i Hey’di Trollkraft suges ut av massen før denne får anledning til å herde. Også i slike tilfeller bør polyetylenslange benyttes eventuelt kan det fylles vann i hullene først, la det stå i noen timer, deretterblåse ut vannet, eventuelt følge ovennevnte fremgangsmåte.

Virkningstid
Etter at Hey’di Trollkraft er fylt i borehullene vil oppsprekking skje i løpet av noen timer opp til flere døgn, avhengig av temperatur, hulldiameter, antall hull og styrken i det materialet som skal sprekkes. Utherdet Hey’di Trollkraft blir nærmest som pulver.

Forarbeid
Hullene bores med kraftig elektrisk drill eller med luftbor. Anbefalt hulldiameter 25-40 mm., max. 45 mm. Jo større hull desto større sprengkraft. Avstand mellom hullene 5-10 ganger hulldiameteren, d.v.s. fra 15-40 cm. Avstand fra ytterste hull til kant bør være 1/2 av hullenes innbyrdes avstand. Hulldybden bør være min. 75% av total høyde ved sprekking av frittliggende blokker. Minste hulldybde – 30 cm. Husk å dekke til hullene for å unngå at de fylles med vann.

Sikkerhetsregler
Glassflasker og stålbeholdere må aldri fylles med Hey’di Trollkraft. Ikke stå tett ved hullene de første timene etter at de er fylt med Hey’di Trollkraft. Varmeutvikling kan forårsake at masse spruter opp. Rester av Hey’di Trollkraftpulver
må ikke kastes, men destrueres med rikelige mengder kaldtvann. Bruk aldri varmt vann, og dekk til der massen kan bli utsatt for solbestråling. Sperr av området der oppsprekkingen kan medføre at biter av betong eller stein kan falle ned og forårsake personskade. Etter boring vent til hullene er avkjølt før massen helles i. Unngå hudkontakt, benytt sikkerhetsbriller, gummihansker og hjelm. Ved hudkontakt skylles rikelig med vann. Ved sprut i øyne skyll med vann og søk lege. Dette gjelder også ferdig herdet produkt. Har man fått Hey’di Trollkraft i svelg eller mage, drikk rikelig med vann og oppsøk lege.

Hvordan det skal bores
Hey’di Trollkraft ekspansjonskrefter virker vinkelrett på borehullsretningen. Det er derfor viktig å bore hullene slik at ekspansjonskreftene får maksimal effekt mot fri flate. Vær oppmerksom på at trykkfastheten i fjell og stein kan være vanskelig å fastslå, og dessuten varier sterkt. Benytt derfor ikke bor under 25 mm, det ideelle er 40 mm. Der hvor det er mye sprekker i fjellet kan disse i noen grad oppta ekspansjonen og redusere virkningen av Hey’di Trollkraft.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3 kg

Varemerke

HEY'DI

Hey’di Trollkraft 2.5kg sprengmørtel ekspanderende masse